LEKSIKONI

VEDRI DUH

Ako vam pri procesu odabira potencijalnih kandidata za zaposlenje nije jasno u koji odjel tj. funkciju biste ih mogli iskoristiti, evo postupka i kriterija.

1. Stavite 400 cigli u praznu sobu.

2. Uvedite sve kandidate u tu sobu i zatvorite vrata za njima.

3. Kandidate ostavite u sobi cca 6 h i nakon toga se vratite u sobu i analizirajte situaciju prema sljedećim kriterijima:

Ako broje cigle

Ako stalno broje cigle

Ako su pomiješali cigle i ostavili ih u neredu

Ako slažu cigle u nekom drugom redu

Ako se gađaju ciglama

Ako spavaju

Ako razbijaju cigle u sitne komadiće

Ako mirno sjede

Ako kažu da su sve probali, ali niti jednu ciglu nisu pomakli

Ako odlažu sve za sutra         

Ako bulje kroz prozor

Ako međusobno pričaju, a niti jednu ciglu nisu pomakli

- računovođe

- revizori

- inženjeri

- planeri

- izvođači

- odnosi s kupcima

- informatičari

- ljudski resursi

- prodaja

- marketing

- strateški planeri

- menadžeri.