LEKSIKONI

VEDRI DUH

 

U životu postoje dve vrste žena : DOBRE žene i JAKO DOBRE žene.

DOBRE žene imaju dobro D, male P i drže do K.

Pri čemu je D (domaćinstvo)

P (potrebe)

K (kuhinja)

... A ono što ste vi pomislili, to su - JAKO DOBRE ŽENE !!!