LEKSIKONI

VEDRI DUH

Uputstvo o označavanju žene po pravilima propisa o ravnopravnosti spolova

Kako treba govoriti o ženama prema najnovijim preporukama o ravnopravnosti spolova - strogo se držati ovog uputstva !

NE TREBA

ona je riba

ona je laka

ona je glupača

ona je praznoglava

ona je pijana

ona je kurva

ona ima silikone

ona ima sjajno dupe

ona ima brkove

ona kuha loše

ona bi se kresnula

ona je prsati građanin

ona je horizontalno pristupačna

ona je skrenuta sa autoputa informacija

ona je u raskoraku sa realnošću

ona je kemijski intoksinirana

ona je seksualno ekstrovertna

ona je medicinski obogaćena

ona je rektoralno superiorna

ona je u kontaktu sa muškom prirodom svoje osobnosti

ona je mikrotalasno kompatibilna

ona je seksualno fokusirana