LEKSIKONI

VEDRI DUH

1.1. Nabavka, instalacija i eksploatacija. Konfiguriranje. Troubleshooting.

0 Predgovor

0.1 Što je to picqa?

Picqa je jako korisna stvar. Od davnina je čovjek otkrio njene dobre osobine i uspješno ih je eksploatirao. Da bismo uspješno objasnili metode dolaženja do iste, morat ćemo prvo objasniti pojam Picqe.

Picqa je, jednom riječju, interface za komuniciranje sa ženom. Najčešće se nalazi fizički vezan za ženu i to uglavnom ispod donjeg stomaka (oblast ispod pupka). Pošto najčešće dolazi instaliran i konfiguriran zajedno sa ženom, nećemo ulaziti u proceduru instalacije u ovom dokumentu. Ipak, osvrnut ćemo se na metode finog podešavanja (tweak-ovanja) Picqe. Za većinu korisnika, tzv. out-of-the-box konfiguracija je sasvim dovoljna u svakodnevnom radu i eksploataciji, dok će je napredniji korisnici željeti prilagoditi svojim konkretnim zahtjevima. Ipak, ovo neće biti tema daljeg izlaganja, već bi napredniji korisnici trebali pogledati stručniju literaturu.

Iako se u stručnom žargonu najčešće koristi izraz Picqa (od latinskog vagina, a), u literaturi se također sreću i sljedeći nazivi: pica, Picqetina, pizda, pizdurina, mindža, riba, ribica, maca, rupa, kao i mnogi drugi. Važno je napomenuti da svi ovi izrazi označavaju istu stvar.

0.2 Što će mi Picqa?

Ako ste napredan korisnik, ovakvo pitanje nećete ni postaviti. Ipak, ako je za vas problematika Picqe još uvijek nepoznanica, dat ćemo kraće obrazloženje.

Jedna od najvećih primjena Picqe je kao relaksant, i veoma često se koristi za rasterećivanje od svakodnevnog stresa. U ovakvom obliku preporučujemo svakodnevno uzimanje u trajanju od 60 do 120 minuta, u zavisnosti od izdržljivosti korisnika. Početnicima se često dešava da se konzumacija završi naglo posle 30 sekundi do 1 minuta. Neka vas ovo ne uznemiri, to je sasvim normalna pojava, jednostavno pokušajte kasnije ponovo i krenite sa manjim dozama (5-10 minuta) da bi na svake 2 nedjelje postupno povećavali doze dok ne stignete do zadovoljavajuće količine. Ako vam i poslije toga ne bude išlo, morat ćete konsultirati stručniju literaturu.

Druga velika oblast primjene Picqe je kao sredstva za zabavu. U ovom slučaju uzimanje varira od korisnika do korisnika, ali se ipak savjetuje obazrivost, zbog velikog broja veneričnih bolesti kojima konzumenti mogu biti izloženi. Radi izbjegavanja ovakvih eventualija, koristite isključivo provjerene i testirane brand-name Picqe većih proizvođača i izbjegavajte velike servere, jer na njima svakodnevni korisnici često ostavljaju viruse.

Ovo su osnovne primjene, i one su za početnika dovoljne da bi načinio prve korake u upoznavanju ove opširne i nadasve zanimljive materije.

1 Nabavka

1.1 Priprema

Da bi se došlo do Picqe, potrebno je primijeniti odgovarajuće postupke na ženi, kao nosaču Picqe sa ograničenim nivoom inteligencije, koja služi da bi se Picqa mogla pomjerati s jednog mjesta na drugo, kao i radi lakšeg rukovanja (koristi se kao rukohvat, bolji modeli imaju i vlastitu pokretljivost koja pomaže pri radu. Ako vam slučajno dopadne stariji ili apatični model, predlažemo zamjenu ili upgrade.

Dakle, glavni postupak koji se vrši na nosaču Picqe je poznat pod nazivom odvajanje (lat. abs-trachere), često i odvajanje Picqe. Nasuprot mnogim zabludama, predispozicije da bi se primijenio postupak odvajanja su veoma niske, i ne variraju mnogo od nosača do nosača.

1.2 Što je sve potrebno?

1) Koeficijent inteligencije (IQ) veći od 70, mada u zavisnosti od nosača može da varira. Preporučuje se IQ od barem 120-130% IQ-a nosača. Srećom, zbog po defaultu niske inteligencije nosača, većina korisnika ispunjava ovaj zahtjev.

2) Rudimentarni fizički izgled. Pod ovim podrazumijevamo posjedovanje dvije ruke, dvije noge i kurca kao osnovnog alata za manipuliranje Picqom. Ponekad se neki od prva dva može i izostaviti. Također je poželjno (ali ne i neophodno) da lice konzumenta nije užasno unakaženo nekom nesrećom u laboratoriji, teškom bolešću ili nasilnim putem.

3) Stav.

4) Stav.

5) Stav.

6) Žvaka. Ovaj stručni izraz označava da je konzument pročitao bar 2 knjige, ne računajući uputstvo za daljinski upravljač. Pisci kao što su M. Skot Pek, Erika (Mah) Jong i Barbara Sidni-Šeldon se ne preporučuju.

1.3 Stvari koje treba znati kod odvajanja

1) Nosači vole kad im se konzument ulizuje. Preporučene tehnike su obraćanje sa maco, kuco, ljubavi, pile, sunce, zlato, jedina, draga, srce, bejb, bebe, i sl. Ne preporučuje se obraćanje sa gabore odvratni, kurvo, košmare, svinjo, glupane, ovco, raznovrsna živino u početnoj fazi, mada bi ovo u kasnijim fazama eksploatacije trebalo svesrdno koristiti.

2) Treba biti čist i umiven (bez krmelja), čistog uda, mada ovo neki osporavaju, ne treba jesti bijeli luk i grah prije interakcije sa nosačem Picqe (najčešće se odaziva na ime "Jelena").

3) Bitno je biti svjestan činjenice da je nosač uvjeren u vašu mentalnu i seksualnu nadmoć, i koristiti ovo u svakoj prilici. Nikad nemojte otkrivati nosaču to da ste neiskusni i da niste upućeni u rukovanje njenim interfaceom. Također imajte u vidu da će tako vaša mističnost (koja se po defaultu dobiva) biti teško osakaćena.

4) Novac nije bitan, ali nije ni na odmet. Jedina stvar koje se treba paziti, jeste da vas nosač ne "izmuze". Također, mnogi nosači imaju grešku (eng. bug) koja onemogućava pristup interfaceu bez ulaganja određene svote novca. Ovakve modele treba izbjegavati, ili ako već imate uvjete, prema njima se treba ophoditi kao prema stoci.

5) Karizma i inicijativa. Ne možete odvojiti nosač sjedeći skrštenih ruku. Morate mu koristeći prethodne tehnike pristupiti čim ostvarite najosnovniji kontakt (razgovor i razmjenjivanje telefonskih brojeva), a ako ostvarite neki od naprednijih kontakata (svakodnevno druženje, masaža, zivkanje telefonom itd.) ne treba više ni trenutka čekati, već preći na konzumiranje u roku od odmah.

6) Nemojte se navući na jeftine trikove lokalnih pijanaca i pojavljivati se na zabavama obučeni u hipi stilu. Ukoliko znate što radite, pa se ipak odlučite na takav korak, nemojte se libiti da nosaču ponudite da joj "izjedete govno k'o ćevap".

Najosnovniji pristup koji označava kraj faze odvajanja, je direktan kontakt - poljubac. Faza konzumacije obično nastupa u roku od 10 sekundi do 10 dana od ovog trenutka. Ako ste ostvarili kontakt (vidi točku 5.) možete odmah primijeniti ovu tehniku. Najbolji način da se nauči određivanje trenutka primjene ove metode je eksperiment. Eksperimentirajte često i mnogo sa raznim nosačima dok ne usavršite tehniku ili umrete od seksualne iscrpljenosti.

Ako ste primijenili ove tehnike, a niste uspjeli, pogledajte sekciju Troubleshooting.

Troubleshooting / FAQ

Q: Odvajam jedan nosač već duže vrijeme, ali nikako ne uspijem izvršiti konzumaciju. Gdje griješim?

A: Možda je problem u pristupu. Ili, bolje rečeno, možda je problem u NE-pristupu. Pokušajte biti uporniji i insistirati na konzumaciji, čak krenite u konzumaciju iako vam nosač nije to eksplicitno dopustio. U najvećem broju slučajeva i ne treba vam ovakva dozvola, vrlo je moguće da vaš nosač sve vrijeme jedva čeka da bude konzumiran.

Q: Plašim se da se može dogoditi da moj prijatelj Rudi odvoji nosač koji mi se duže vrijeme dopada. Trebam li se brinuti?

A: Nemate više potrebe brinuti, to se dogodilo u ponedjeljak.

Q: Gdje sam ja bio u ponedjeljak?

A: Nigdje ni blizu konzumacije, bojim se.

Q: Što da uradim ako me djevojka pozove u svoj stan kad je sama i dugo razgovaramo i masiramo jedno drugo?

A: Možete primijeniti četiri različita zahvata:

a) Sačekati da se ona vrati iz WC-a i da vas zatekne golog na podu njene sobe kako onanirate.
b) Nježno je poljubiti i reći joj "Volim te".
c) Reći joj: "Meni ne može da se digne" i otići kući (može i prešutno).
d) Reći joj: "Hoću... hoću da mi pušiš kurac."

2. Konzumacija

Da bi se pristupilo picqi, najčešće je potrebno odstraniti zaštitno kućište, radi čega treba upotrijebiti ruke (ponekad i zube). Zatim je potrebno locirati Picqu (obično se nalazi ispod donjeg dijela stomaka i obrasla je gustom kovrčavom dlakom, mada ovo može da varira od nosača do nosača). Ako niste sigurni, tražite vlažno i toplo mjesto koje nije usta.

Ako mjesto nije vlažno, treba primijeniti neku od tehnika predigre:
1) Muljanje i trljanje prstima i šakom.
2) Pristupanje tupim predmetom.
3) Pristup jezikom.
4) Pristup nosom ako je adekvatne veličine.
5) Izgovaranje ritualnih riječi: "Ti si divna", "Volim te", "Kako me uzbuđuješ", "Želim te", "Hoću... hoću da mi pušiš kurac" itd.
6) Locirajte dvije izbočine (veličina može da varira u zavisnosti od toga kakav nosač imate) sa ispupčenim vrhovima i primjenjujte na njih tačke 1-4.
Kada ste postigli zadovoljavajući efekt, možete pristupiti konzumaciji. Većina modernih pičaka radi po principu plug'n'play tako da i dijete može da rukuje njima. Ako imate malo stariji model, morat ćete ručno obaviti veći dio posla.

Za opširnije informacije o tehnikama konzumacije pogledajte Fuck-HOWTO (u pripremi), mada se većina korisnika vrlo brzo navikne na interface i ubrzo vrlo vješto rukuje njime.

I kao zaključak, zapamtite: repetitio est mater studiorum!

Recenzije

Pred Vama je jedan od rijetkih priručnika na našem jeziku koji se bavi problematikom Picqe iz ugla željnog korisnika. Autori su uspeli jednostavnim jezikom da formuliraju osnovne metode i tehnike rukovanja Picqom (za naprednije tehnike potrebno je ipak konsultirati odgovarajuću literaturu kao što je 120 dana Sodome, A.F. de Sad).

Postoje, naravno, i segmenti koji su nedovoljno obrađeni i koje svakako treba očekivati u eventualnim narednim izdanjima. To su prvenstveno multikorisničke aplikacije vezane za tehniku paralelnog, tj. istovremenog pristupa preko više slotova, arbitracija prilikom formiranja reda za čekanje (u narodu poznatijeg kao "redaljka"), kao i savjeti koji se tiču zamjene konfiguracije.

Uzevši sve to u obzir, mišljenja sam da je ovo mali, ali jadan doprinos literaturi iz ove oblasti u nas.

dr. Kadžija (alias Zeka)