LEKSIKONI

VEDRI DUH

1. U početku stvori Gospod Bit i Bajt. I stvori iz ovih Riječ.

2. I bijahu u riječi dva Bita, i nije postojalo ništa više. I Gospod razdvoji Jedinicu od Nule. I vidje Gospod da je ovo dobro.

3. I reče Gospod neka bude Podatak. I tako bi. I reče Gospod: Nek' zauzme Podatak odgovarajuće mjesto. I stvori Gospod floppy diskove, hard diskove i compact diskove. I vidje Gospod da je ovo dobro.

4. I reče Gospod neka bude Računar, gdje se mogu floppy, hard i compact diskovi staviti, i nazove to Hardverom. I vidje Gospod, da je ovo dobro.

5. I tada još nije postojao Softver. Ali Gospod napravi Programe, velike i male po svojim vrstama. I reče Gospod: Razmnožite se i napunite Memoriju.

6. I reče Gospod: Hajde da stvorimo Programera, i nek' Programer stvara nove Programe, i nek' upravlja Računarima, Programima i Podacima.

7. I stvori Gospod Programera, i smjesti ga u ERC. I Pokaza mu Gospod Direktorije, i reče mu Gospod: Slobodno koristi svaki Direktorij i Poddirektorij, ali Windows NE SMIJEŠ koristiti!

8. I reče Gospod: Nije dobro što je Programer sam. Usni ga, i izvadi mu jedno rebro, i stvori od toga drugo biće, koje pogleda na Programera, koje voli to što Programer radi, i nazove Gospod ovo biće Korisnikom.

9. I bili su Programer i Korisnik tamo ispod golog DOS-a, i vide Gospod, da je to dobro.

10. Ali Bill bješe pametniji od Gospoda i od svakog drugog bića. I Bill pitaše Korisnika: Je l' reče Gospod, da ne koristiš ni jedan program?

11. I Korisnik odgovori: Gospod je rekao da možemo koristiti svaki Program, svaki Podatak, ali rekao je, da nikad ne koristimo Windows, jer ćemo umrijeti.

12. I reče Bill Korisniku: Kako možeš pričati o nečemu što nisi ni probao? U trenutku kad pokrećeš Windows, postat ćeš kao Gospod. Bit ćeš sposoban proizvesti bilo što prostim klikom na MIŠA!

13. I Korisnik vidje, da plodovi Windowsa su ljepši i lakše ih je koristiti. I vidje Korisnik da je svako znanje suvišno, jer Windows može sve znanje da zamjeni.

14. I Korisnik instalira Windows na Računar, i reče Programeru da je ovo dobro.

15. I Programer odmah poče tražiti nove drivere. I pita ga Gospod: Što tražiš?

I Programer odgovara: Tražim nove drivere, jer ih ne mogu naći u DOS-u. I reče Gospod: Ko ti je rekao da su ti potrebni novi driveri? Je si li pokrenuo Windows? I Programer odgovori: Bill nam je rekao!

16. I reče Gospod Billu: Zbog toga što si uradio bit ćeš omražen od svakog bića. A Korisnik će biti nesretan zbog tebe. I bit ćeš primoran prodavati Windows od sad pa do vječnosti.

17. I reče Gospod Korisniku: Zbog toga što si uradio, razočarat će te Windows, i potrošit će sve tvoje resurse, i spore programe ćeš morati koristiti, i za vjeke vjekova bit ćeš primoran osloniti se na pomoć Programera.

18. I reče Gospod Programeru: Zbog toga što si slušao Korisnika, nikad nećeš biti sretan. Tvoji Programi bit će puni grešaka, i morat ćeš ih ispravljati uvijek nanovo za vjeke vjekova.

19. I istjera njih Gospod iz ERC-a, zatvori vrata i zaštiti se lozinkom.

20. GENERAL PROTECTION FAULT.