LEKSIKONI

VEDRI DUH

Riječ je osnovna jedinica svakog jezika. U jezicima kojima komuniciraju ljudi svaka riječ ima svoje značenje i svoju (ne samo fonetsku) vrijednost. Koristiti se riječima, stoga, valja odmjereno svjesni njihova značenja i vrijednosti. Pa slijedom toga, tvoje riječi neka budu:

Prva tvoja riječ neka bude dobra.

Druga tvoja riječ neka bude istinita.

Treća tvoja riječ neka bude pravedna.

Četvrta tvoja riječ neka bude velikodušna.

Peta tvoja riječ neka bude hrabra.

Šesta tvoja riječ neka bude nježna.

Sedma tvoja riječ neka bude utješna.

Osma tvoja riječ neka bude uljudna.

Deveta tvoja riječ neka bude puna poštovanja.

Deseta tvoja riječ neka bude mudra.

A onda ... zašuti…