LEKSIKONI

VEDRI DUH

Da li je ljudima općenito u životu dobro ili loše. O tome se vjekovima spore mudroznanci, pa i o tome ako im je loše, zašto je tako? Ovo pitanje nije zaobišlo ni svjetsku židovsku kulturu i znanstvenu misao. Podsjetimo se samo najvažnijeg:

Prvi mudri Židov govorio je da je ljudima loše zato što im je u glavi loše.
- Bio je to Mojsije.

Drugi mudri Židov govorio je da je ljudima loše zato što im je u srcu loše.
- Bio je to Isus.

Treći mudri Židov govorio je da je ljudima loše zato što im je u džepu loše.
- Bio je to Marks.

Četvrti mudri Židov govorio je da je ljudima loše zato što im je u gaćama loše.
- Bio je to Freud.

Peti mudri Židov govorio je da je ljudima i nije tako loše jer je sve relativno.
- Bio je to Einstein.