LEKSIKONI

VEDRI DUH

Poslovice sadržavaju svi jezici i sve kulture, a prve pisane poslovice mogu se naći i u Bibliji, među mudrosnim knjigama Starog zavjeta. One su se koristile u raznim prigodama s namjerom da pouče, osvijeste ljude, da ih upozore na ranije iskustvo, da usmjere njihova nastojanja u određenom smjeru. Mnogi su narodi svoju mudrost pretakali u poslovice koje se prenose s koljena na koljeno. Tako i o ženama:

Ako odgajaš muža, odgajaš samo njega, ako odgajaš ženu odgajaš čitavu obitelj.
(Arapska poslovica)

Ako ti je žena dobra, druga ti ne treba.
(Eskimska poslovica)

Čast i novčanik ne daj u ruke mlade žene.
(Španjolska poslovica)

Čovjekovu prirodu mogu izmijeniti samo dvije stvari; novac i žena.
(Indijska poslovica)

Dobro vino i lijepa žena - to su dva najljepša otrova.
(Turska poslovica)

Kad nam se sreća smiješi sretnemo prijatelje; kad nam okrene leđa sretnemo lijepu ženu.
(Kineska poslovica)

Kad se lijepa žena smije, novčanik plače.
(Talijanska poslovica)

Kada žena šuti ni za živu je glavu nemojte prekidati.
(Francuska poslovica)

Ko hoće sakriti svoj novac, ne smije ga stavljati ženi pod jezik.
(Danska poslovica)

Kuća bez žene - mlin bez vode.
(Armenska poslovica)

Lakše je skuhati željezo nego svladati ženinu tvrdoglavost.
(Latinska poslovica)

Lijepa žena je kao slabo utvrđeni grad; lako se zauzima ali se teško brani.
(Talijanska poslovica)

Lijepa žena uvijek je u pravu.
(Njemačka poslovica)

Lijepa žena, rat u kući.
(Baskijska poslovica)

Ljubav ulazi u muškarca kroz oči, a u ženu kroz uši.
(Poljska poslovica)

Ljubav ženama daje duha, a muškarcima ga oduzima.
(Talijanska poslovica)

Ljubomora lakomislene žene pokazuje se u brakolomstvu, a ljubomora kreposne žene u suzama.
(Arapska poslovica)

Muškarac bez žene - konj bez sedla.
(Vijetnamska poslovica)

Neka vas bog čuva zlih žena, a dobrih se čuvajte sami.
(Židovska poslovica)

Nema ništa nesnosnije od bogate žene.
(Latinska poslovica)

Ni pakao nema bijesa kao odbijena žena. 
(Engleska poslovica)

Onaj koji drži orla za rep i ženu za riječ - ne drži ništa.
(Latinska poslovica)

Pijana žena - otvorena vrata.
(Njemačka poslovica)

Reci ženi da je lijepa, pa će brzo pobudaliti.
(Engleska poslovica)

Tisuće muževa ubijeno je zbog njihovih lijepih žena.
(Armenska poslovica)

Tisuću ljudi - tisuću ćudi. Tisuću žena - dvije tisuće grudi!
(Kantonška narodna)

Tko ima mladu ženu i staro vino, brzo dobije mnogo gostiju.
(Njemačka poslovica)

Vino je mnoge čedne žene bacilo na leđa.
(Njemačka poslovica)

Žena bez časti nikada nije ni bila lijepa.
(Talijanska poslovica)

Žena je kao sjena: ako trčiš za njom izmiče se, ako trčiš pred njom trči za tobom.
(Gruzijska narodna poslovica)

Žena koja donese miraz vlada mužem.
(Latinska poslovica)

Ženska odanost je njezina najveća ljepota.
(Afrička poslovica)