LEKSIKONI

VEDRI DUH

Prema legendi, Deset zapovijedi što su ih Izraelci, prema biblijskom izvještaju, primili od Boga na planini Sinaju preko proroka Mojsija, nakon prelaska preko Crvenog mora i izlaska iz egipatskog sužanjstva, klesano je u kamenu prije tri milenija, dosta davno, zar ne? U današnjem vremenu mnogi ih pokušavaju približiti modernim shvaćanjim i potrebama. Tako nastaju brojne verzije poznatih i nepoznatih autora.

Jedna od tih, psihološkim potrebama čovjeka prilagođena, verzija Dekaloga glasi:

1. Ne biste se trebali brinuti, jer briga je najneproduktivnija od svih ljudskih aktivnosti.

2. Ne biste se trebali bojati jer se većina stvari kojih se bojimo nikada ne dogodi.

3. Ne biste trebali prelaziti mostove prije nego što dođete do njih, jer to još nitko nije uspio postići.

4. Sa svakim biste se problemom trebali suočiti čim dođe. Ionako možete podnijeti samo jedan po jedan.

5. Ne biste trebali uzimati probleme u krevet sa sobom, jer oni čine krevete vrlo lošim.

6. Ne biste trebali posuđivati tuđe probleme. Oni se mogu pobrinuti za njih više nego vi.

7. Ne biste trebali pokušavati proživjeti jučerašnje dobro ili zlo, to je zauvijek nestalo. Koncentrirajte se na ono što se događa u vašem životu i budite sretni sada!

8. Trebali biste biti dobar slušatelj, jer samo kad slušate, čujete ideje koje se razlikuju od vaših. Teško je naučiti nešto novo dok razgovarate, a neki ljudi znaju više od vas.

9. Ne biste trebali biti "zamagljeni" frustracijom, jer 90% toga ukorijenjeno je u samosažaljenju i samo će ometati pozitivno djelovanje.

10. Trebali biste računati svoje blagoslove, nikada ne zanemarujući male, jer se puno malih blagoslova zbraja s velikim.