LEKSIKONI

VEDRI DUH

Izviđački trikovi : Kako zapaliti logorsku vatru u 16 lakih koraka:

1. Rascijepajte suhu granu na cjepanice i od jedne cjepanice napravite luči (tanka drvca).

2. Stavite zavoj na lijevi palac.

3. Nacijepajte druge cjepanice na manje dijelove.

4. Stavite zavoj na lijevo stopalo.

5. Složite luči za potpalu u stožastu strukturu (uključujući one u vašoj ruci).

6. Upalite šibicu.

7. Upalite šibicu.

8. Ponovite "Kampiranje je zabavno", i zapalite šibicu.

9. Prinesite šibicu lučima, dodajte manje komadiće drveta, i puhnite lagano u podnožje vatrice.

10. Nanesite mast protiv opeklina na nos.

11. Kada vatra gori, prikupite još drva.

12. Nakon što otkrijete da se vatra ugasila dok ste tražili još drva, natopite drvo iz kante s oznakom "loživo ulje".

13. Tretirajte lice i ramena protiv opeklina drugog stupnja.

14. Nalijepite na kantu ispravan natpis "benzin".

15. Kada se vatrica fino razgori, dodajte sve preostalo drvo za ogrjev.

16. Nakon što je olujno nevrijeme prošlo, ponovite korake 1-15