LEKSIKONI

VEDRI DUH

Ukoliko želiš izlaziti (družiti se, hodati i tome slično) s mojom kćerkom moraš prvo ishoditi moje odobrenje. Molbu za izdavanje dozvole treba podnijeti na priloženom obrascu (državne takse i biljezi nisu potrebni). Molba se podnosi u jednom (originalnom i vlastoručno potpisanom) primjerku.

Kad sam prvi put ugledao vašu kćerku, prvo što sam primijetio je: _________________________
(napomena: ukoliko ovaj odgovor započinje sa slovom S ili G, savjetovao bih ti da odmah prestaneš ispunjavati ovaj formular i počneš trčati ko da te vjetar nosi, inače nećeš živ izaći kroz moja vrata)

1. Ime i prezime:
2. Datum rođenja:
3. JMBG i OIB:
3. Visina:
4. Težina:
5. Koeficijent inteligencije:
6. Životno osiguranje: DA ili NE
7. Vozačka dozvola: Da ili NE
8. Kućna adresa:
- grad:
- poštanski broj:
- ulica i broj:
9. Broj mobilnog telefona:
10. Broj fiksnog telefona:
11. E-mail adresa:
12. Koliko dugo su roditelji u braku:
13. Ako nisu, objasni:
14. Imaš li auto?
Imaš li motor?
Imaš li kombi?
15. Vodeni krevet?
16. Da li nosiš minđušu/e?
17. Da li nosiš pirsing ili minđušu na nosu?
18. Da li ti je probušen pupak?
19. Kakve web stranice posećuješ na internetu?
20. Koristeći minimalno 50 karaktera, opiši što ti znači rečenica: "Ne pipaj moju kćerku!!!":

21. Koristeći minimalno 50 karaktera, objasni što ti znači pojam "zakasniti":

22. Koristeći minimalno 50 karaktera, objasni šta ti znači pojam "APSISTENCIJA":

23. Koje je vrijeme u toku dana najbolje da kontaktiram tvog oca?

24. Koje je vreme u toku dana najbolje da kontaktiram tvoju majku?

25. Na sljedeća pitanja odgovori potpuno opušteno i slobodno. Svi tvoji odgovori su strogo povjerljivi (to znači da ih ja neću nikome reći):

a) Da me upucaju, posebno ne bih želio da me metak pogodi u: ____________________________
b) Da me pretuku, posebno ne bih volio da mi slome: ____________________________________
c) Ženi je mjesto u: ________________________________________________________________
d) Jedino pitanje koje ne bih želio odgovoriti u ovom obrascu je: ___________________________

Potpis:

_________________________________________

Ovim potpisom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi odgovori u ovom obrascu iskreni i točni. Ukoliko se kasnijim istraživanjem i detaljnom analizom ispostavi da je samo jedan odgovor bio neistinit ili lažan, ovim potpisom pristajem da snosim sve posljedice, koje uključuju: mučenje, šutiranje, ruski rulet i sl.

Prilog:

a) Životopis
d) Izvještaj o obiteljskom porieklu sa skicom porodičnog stabla do 10. koljena
e) Izveštaj o zdravstvenom stanju potpisan od ovlaštenog doktora, ne stariji od 6 mjeseci
b) Izvještaj o osobnom finansijskom statusu
c) Radna knjižica ili drugi dokaz radnopravnog statusa
Napomena: ovaj formular će biti nepotpun i bit će automatski odbačen ako ne priložiš tražene priloge.

 

P.S. Ako joj slomiš srce, pocijepaću ti noge!