LEKSIKONI

VEDRI DUH

 

1. Vjeruju u štednju

2. Vjeruju u štednju, ali kupuju skupu odjeću

3. Kupuju skupu odjeću, ali nikada nemaju što obući

4. Nemaju što obući, ali uvijek su lijepo obučene

5. Uvijek su lijepo obučene, ali nikada nisu zadovoljne

6. Nikada nisu zadovoljne, ali očekuju da im muškarac udijeli kompliment

7. Očekuju da im muškarac udijeli kompliment, ali ne vjeruju kada im se udijeli.