LEKSIKONI

VEDRI DUH

Zašto je žena najsavršenije vozilo? Ona je to po tvorničkim specifikacijama i tehničkim karakteristikama savršenih prijevoznih sredstava. Ova ocjena rezultat je sljedećih tehničkih karakteristika:

1. Troši vlastito gorivo

2. Podmazuje se automatski za vrijeme rada

3. Sama mijenja ulje svakih 25-30 dana

4. Radi s jednom svjećicom

5. Ima prednju i zadnju vuču

6. Može dugo raditi u mjestu, a da se ne pregrije

7. Ne pregrije se ni kad ispusti vodu, ako ima vodeno hlađenje

8. Odgovara joj svaki klip

9 Ne dimi za vrijeme rada

10. Radi na 60 obrtaja

11. Naročito dobre rezultate daje na 120 obrtaja

12. Udobna je za vrijeme vožnje jer ima dobre amortizere

13. Vozač može koristiti više položaja za vrijeme vožnje

14. Može se koristiti više puta uzastopno bez obzira na vremenske uvjete i kategorije vozača

15. Za vrijeme vožnje, noću i po magli nisu potrebni farovi

16. Koristi jednu unutrašnju gumu, a radi i bez nje

17. Zimi radi bez antifriza

18. Nije potrebna vozačka dozvola

19. Troškovi održavanja su minimalni

20. Brzo amortizira vozača i smanjuje čvrstinu klipa