LEKSIKONI

VEDRI DUH

Prema članku objavljenom u "Applied Optics", vol.11, A14, 1972., temperatura Raja može se prilično precizno izračunati na temelju raspoloživih podataka.

Ova tvrdnja temelji se tekstovima sadržanim u Bibliji. Polazna osnovica je citat iz Biblije: "I svjetlost će mjesečeva biti kao svjetlost sunčeva, a svjetlost će sunčeva biti sedam puta veća, kao svjetlost od sedam dana..." (Izaija 30:26)

Iz ovoga slijedi da Raj dobiva od Mjeseca onoliko radijacije koliko mi dobivamo od Sunca, i još sedam puta sedam (49) puta veću radijaciju od Sunca nego Zemlja, odnosno pedeset puta više ukupno. Svjetlost koju dobivamo od Mjeseca je deset tisuća puta slabija od one koju dobivamo od Sunca, tako da to možemo zanemariti.

S ovim podacima možemo izračunati temperaturu Raja. Radijacija koju zrači Raj grijat će ga do točke gdje je toplina izgubljena zbog radijacije jednaka toplini upijenoj zbog radijacije, tj. Raj gubi pedeset puta više topline uslijed radijacije nego Zemlja. Pomoću Stefan-Boltzman-ovog zakona radijacije, (H/E)^4 = 50, gdje je E apsolutna temperatura Zemlje (-300 K), dobivamo da je H = 798 K (525 C).

Precizna temperatura Pakla ne može se izračunati, ali ona mora biti manja od 444,6 C (temperatura na kojoj sumpor prelazi u plinovito stanje).

Otkrivenje 21:8 kaže: "A strašljivima i nevjernima ... njima je dijel u jezeru što gori ognjem i sumporom, koje je smrt druga."

Jezero ognjenog sumpora mora biti na temperaturi ključanja ili ispod nje, jer bi u suprotnom to bila sumporna para, a ne jezero.

Iz toga možemo zaključiti da je Raj sa 545 C topliji od Pakla sa 445 C.

Iz svega ovoga da se vidjeti da je bolje ići u Raj nego u Pakao ... ako ste prodavač klima uređaja naravno!