LEKSIKONI

VEDRI DUH

Poslovica koja se s koljena na koljeno prenosi među indijanskim vračevima plemena Lakota (Sijuksi) glasi: Ako ustanoviš da je konj koga jašeš mrtav - sjaši.

Primijenjeno na današnje uvjete poslovanja, a sukladno uobičajenoj praksi ova je poslovica bi u današnje vrijeme mogla glasiti:

Ako ustanoviš da je konj koga jašeš mrtav -

1. Kupi jači korbač.

2. Promijeni jahača.

3. Napravi ekspertsku grupu koja će prostudirati konja.

4. Pošalji eksperte u strane zemlje da ustanove kako se tamo jašu mrtvi konji.

5. Spusti standarde za jahanje, tako da i mrtvi konji mogu biti uključeni.

6. Uposli više mrtvih konja da rade zajedno, te time povećaj njihovu efikasnost.

7. Okrivi roditelje konja.

8. Prekvalificiraj mrtvog konja u "slabije živog".

9. Raspiši tender za jahanje mrtvog konja.

10. Pričaj stvari poput: "Ovo je način na koji smo oduvijek jahali ovog konja".

11. Donesi rezoluciju navodeći kako konj, u stvari, nije mrtav.

12. Osiguraj dodatna sretstva da poboljšaš produktivnost mrtvog konja.

13. Formiraj Odbor za kvalitetu kako bi pronašli bolje načine da se iskoristi mrtav konj.

14. Provedi studiju radi analize mogu li privatni preduzetnici jahati mrtvog konja jeftinije.

15. Daj izjavu za medije navodeći da je konj "bolji, brži i jeftiniji" mrtav.

16. Proglasi kako mrtvog konja ne moraš hraniti, pa je u tom smislu neusporedivo ekonomičniji od živih konja.

17. Naruči studiju koja će pokazati da li bi lakši jahač pokrenuo mrtvog konja.

18. Usuglasi standarde za sve konje s mrtvim konjem.

19. Napravi trening za poboljšanje vještine jahanja.

20. Izdaj proglas u kojem stoji kako nema konja koji je toliko mrtav da ne bi mogao da se istuče.

21. provedi revizija radnog učinka i ciljeva za mrtvog konja.

22. Inzistiraj na tome da je ovaj konj nabavljen uz povoljnu cijenu kao nezavisna varijabla.

I ono što je najčešće:

23. Postavi mrtvog konja na rukovodeću poziciju.