LEKSIKONI

VEDRI DUH

Da bi čovek prerastao u vitu jelu, mora sebe, pod prvo, dovesti do odgovarajućih proporcija i, pod drugo, obojiti i okititi ukrasima izabranim s rnerom i ukusom.

Ako ste mršavi, morate se popuniti: šuškama, plevom, strugotinom, žimom, sunđerom ili starim krpama, kako biste postigli oblik karakterističan za vitu jelu.

Ako ste, pak, debeli, morate omršaviti.

Pomoću dijete - to je kad ne jedete i ne pijete. Dijeta za mršavljenje doprinosi Vašem kućnom budžetu, a možete joj dati i etički prizvuk: obznanite narodima i narodnostima da ste stupili u štrajk glađu radi postizanja nekih viših opštečovečanskih ciljeva. Tako ćete jednim potezom dobiti i u vitkosti i u popularnosti,

Većina se, rneđutim, opredeljuje za već klasične oblike; Navodimo jedan od efikasnijih:

D o r u č a k: 100 grama nitni prelivenih sa ništa.
R u č a k: jedna žica od ražnjića, bez mesa.
V e č e r a: voće od plastike u neograničenim količinama.

Omršaviti možete i hirurškim putem. To je kad Vas oderu naživo, skinu Vam salo i na gole rnišiće ponovo našiju vašu kožu, pri čemu je suze i oduzmu tamo gde se za to ukaže potreba,

Takođe se preporučuje pasivno mršavljenje: to je kad Vam se penju na glavu, kad Vas masiraju, kad Vam idu na jetrice ili vam plešu po živcima..

U težim slučajevima valja se obratiti nekom iz bliže okoline s molbom da Vas redovno ždere. Već posle desetak dana vidni rezultati ne bi smeli da izostanu.

Poznato je i mršavljenje pomoću gliste, a izvodi se tako što zapatite gliste u sebi, kao svoje domaće životinje, negujete ih i timarite. Pritom treba paziti da iste ne budu besne, pošto besnilo može biti zarazno. U slučaju da nemate pri ruci gliste, slobodno upotrebite omanjeg krokodila.

Ako Vam svi ovi metodi nisu koristili, znači da kod Vas nešto nije u redu sa unutrašnjim sagorevanjem. Da biste ga popravili, dovoljno je da progutate kutiju šibica, popijete litar benzina i nekoliko se puta lupite po stomaku. Upaliće ...

Ukoliko ni to ne pomogne, a pri parama ste, otputujte: u neku, od zemalja koje imaju koncentracione logore i zamolite da Vas prime u kakav čuveniji. Platite. koliko god Vam budu tražili, jer Vam i kraći boravak može mnogo pomoći.

Činjenica da ste postigli odgovarajuću težinu, još uvek ne znači da su Vam proporcije idealne. Stoga valja proveriti nisu li Vam potrebne ispravke: možda da skratite nos, da se stešete u struku, oduzmete sebi u bokovima ili dodate u prsima. Krive noge treba svakako ispraviti, a kratke opet produžiti. Preduge ekstremitete cvikujte bez milosti. Nećete valjda da Vas zovu: roda.

Na glavi obično ima mnogo posla: osim nosa treba proveriti boju i oblik očiju i kose, pa iste obojiti i obrezati po zahtevima i zakonima estetike. Nisko čelo povisiti, a visoko saseći. Mala usta proširiti, a velika suziti u uglovima, jednako sa obe strane. Zube izbeliti sakgajsom i poravnati da budu kao pod konac. Kožu istrugati i namazati specijalnom mašću za kožu, a potom je prelakirati, kako se ne bi krzala i borala. Uši prikucati uz glavu, da budu sasvim priljubljene. Ništa ne može tako da pokvari lepo lice kao što to mogu uši koje aljkavo i neuredno lepršaju na sve strane.

Ovim smo manje-više iscrpli spisak značajnijih radnji koje treba izvesti da bi čovek prerastao u vitu jelu. Kada ste ih obavili, postajete posednik takozvane "prirodne lepote", što još ni izdaleka nije dovoljno.

Put do pravog krisbauma trnovit je i posut iskušenjima. Treba se ofarbati i odenuti, vodeći pritom računa o slaganju boja i materijala, kao i o tome da svemu date osobenu, ličnu notu. Uvek se opredeljujte za jednu osnovnu gamu. Na primer: ako ste oči obojili u belo, kosu obojite u crno, telo omotajte ter-papirom, a noge i ruke obavite živim belouškama koje će celoj vašoj pojavi dati efektan akcenat.

Ili: ljubičasta kosa, koža, nokti, rukavice i torbica. Narandžaste oči, usne i haIjina. U ovoj kombinaciji cipele i zubi mogu slobodno biti crni pošto je to boja sa kojom nećete nikada pogrešiti.

Pošto ste shvatili važnost kolorističkih zahvata i rešenja, još samo da vam obratimo pažnju na ukrase: oni mogu biti od opeke, maltera, prefabrikobanog betona, gvožđa, stakla, drveta... Takođe: od trešanja, lubenica, papagaja, sitnih pasa ili zlatnih ribica. Cveće, srebro i zlato izbegavati, jer deluju izveštačeno. Ukrasa treba nositi koliko god je to fizički mogućno, držeći se one poznate: "Što si više ukrašen, to si veći krisbaum".

A čim krisbaumom postanete, shvatićete sve svoje novostečene prednosti: ljudi će se na ulici okretati za Vama s divljenjem ili sa zavišću: A to je zato što ste im upali u oči. A to Vam je od početka i bilo cilj, zar ne?

Preuzeto iz: Mirjana Stefanović, SAVETI ZA KRISBAUME ili kako postati vita jela, "Polja" br. 160/1972.