LEKSIKONI

VEDRI DUH

Pitali su Abu Džafar Muhamad ibn Musa-al-Hvarizmija, iranskog matematičara i oca algebre: Kako bi ocijenio čovjeka?

On je odgovorio postavivši jednadžbu:

 

Ako je čovjek pošten i moralan = 1
Ako je i šarmantan, dodat ćemo mu jednu 0 = 10
Ako je i bogat, dodat ćemo mu još jednu 0 = 100
Ako je i plemenitog roda, dodat ćemo mu još jednu 0 = 1000
Ako vrijednost morala (1) kod tog čovjeka nestane,
onda su ostale samo nule, koje su bezvrijedne

=

000