IZJAVE

VEDRI DUH

Dijete od četiri godine : "Moja mama može sve."

Osmogodišnjak: "Moja mama zna jako puno!"

Dvanaestogodišnjak: "Moja mama možda ipak nešto ne zna!"

Četrnaestogodišnjak: "Naravno, moja mama ne zna niti ovo."

Šesnaest godina: "Mama? Ona nema pojma ni o čemu!"

Osamnaest godina : "Stara je bez veze!"

Dvadeset i pet godina: "Mama bi možda nešto mogla znati o tome."

Trideset i pet: "Prije nego odlučim pitati ću mamu za mišljenje."

Sa 45 godina većina misli : "Volio bih znati što bi mama o tome rekla ."

A sa 65 sve bi dali samo kada bi još jednom s mamom mogli razgovarati.