IZJAVE

VEDRI DUH

Učitelj na vjeronauku je u razgovoru s učenicima na kraju predavanja postavio pitanje "Djeco, odgovorite mi - znamo li kako možemo doći u Raj?"

- Kada bih prodao svoju kuću i auto, imao veliku rasprodaju svoje imovine u garaži i tako stečeni novac dao crkvi, bi li me to dovelo u Raj? - upitao je djecu.

"NE!" u glas povikaše sva djeca.

- A kad bih svaki dan čistio crkvu, kosio dvorište i održavao sve uredno, bi li me to dovelo u Raj?"

Opet, odgovor je bio niječan: "NE!"

- Pa, onda, da sam bio dobar prema životinjama i davao slatkiše svoj djeci i volio i bio vjeran svojoj ženi, bi li me to odvelo u Raj? - ponovno ih je upitao.

Opet su svi odmahujući glavom odrečno odgovorili: "NE!"

"Pa", nastavio je, "kako onda mogu ući u Raj?"

Djeca zanijemiše. Tišina.

Tek jedan mali iz zadnje klupe poviče: "MORAŠ BITI MRTAV!"