IZJAVE

VEDRI DUH

Dječji vjeronauk bogatstvo je dječjeg shvaćanja biblijskih priča i određenja. Na upit vjeroučitelja čuju se svakojaki odgovori. Među domišljatim, a šaljivim, našli su se i:

Kako dijelimo Bibliju?
- Dijelimo je kad je pročitamo.

Kamo je Bog poslao Abrahama?
- Poslao ga je da prebroji zvijezde.

Što je Abrahama mučilo?
- To što mu je Bog rekao da će imati djece kao zvijezda na nebu.

U čemu je Abraham nama uzor?
- Uzor nam je u tome što je imao samo jednoga sina.

Kako su Egipćani nazivali Izraelce?
- Heroji.

Kako se zvao Mojsijev brat?
- Amor.

Izraelci su putujući pustinjom ožednjeli. Što je Bog učinio?
- Rekao je Mojsiju da baci štap i on je postao voda.
- Bog se pretvorio u crni oblak i počela je padati kiša.

Kako se zove brdo na kojem je Mojsije dobio 10 Božjih zapovijedi?
- Nehaj!

Koji je neobičan prizor vidio Mojsije?
- Vidio je kako gori zeleni grm koji grmi.

Što je mana?
- Mana je kad imaš nešto na sebi.
- Mana je lijenost nekog čovjeka.
- Mana su pahuljice s okusom vina.

Što je sveti red?
- Sveti red je kada se poredamo i čekamo svetu pričest.

Tko su redovnici?
- Redovnici su oni ljudi koji se redovno mole.
- Postoje zaključani redovnici i otključani.
- Zavjeti redovnika su uzaludnost i poslušnost.
- Franjo je osnovao Francuze.
- Brat laik je brat koji lajka.

Tko može podijeliti sakrament krštenja?
- Redoviti djelitelj krštenja su svećek ili đakon, ali u izvanrednim okolnostima to može biti i čovjek.

Tko je Irud?
- Isusov magarac.

Tko je papa?
- On je predsjednik muškim i ženskim popovima.
- On je isto što i sveti Ante samo što je živ.
- Kad je Božić ili Uskrs on pjeva, a nije snimio CD.
- Papa je onaj što se prekriži kad mu mi mašemo.
- Papa živi u Vakuumu.

Tijekom vjeronauka čule su se i ove dječje izjave:

- Adam i Eva stvoreni su od stabla jabuke.

- Mojsije je poveo Hebreje do Crvenog mora gdje su pravili beskvasni kruh. To je kruh bez ikakvih sastojaka.

- Svi Egipćani utopili su se u pustinji. Onda je Mojsije otišao na brdo Sion da donese deset amandmana.

- Lotova žena bila je stup soli po danu i vatrena kugla po noći.

- Najveće čudo u Bibliji je ono kad je Jošua rekao svom sinu da bude miran i on ga je poslušao.

- Kad je Marija čula da će biti Isusova majka, zapjevala je Magna Carta.

- Isus je učinio čudo kad je ustao od mrtvih i uspio odvaliti kamen sa ulaza.

- Ljudi koji su slijedili Isusa zvali su se 12 decibela. Poslanice su bile žene apostola.

- Jedan od oposuma je bio i sv. Matej koji je uz to bio i taksist.

- Muslimani smiju imati više žena, a kršćani samo jednu. I to se zove monotonija.