HOROSKOPI

VEDRI DUH

cincilatorCINCILATOR (21. 3. - 19. 4.)

Vrlo ste dinamični i nemirni, pa zbog toga morate paziti da vam namotaji ne pregore. Bitno je da malo obratite pažnju i na druge, a ne samo na sebe, a bilo bi dobro i da istjerate struju iz guma ako vam je felna manja od 16 coli.
S obzirom da možete biti skloni porocima, pazite na auspuh ukoliko ste strastveni pušač. Odlično se slažete sa Getribom, Biklonerom i Cimblcajblom, dok vam Aufgebicna može izazvati bremzovanje na klipu.

gefufnaGEFUFNA (20. 4. - 20. 5.)

Gefufna je jedan od najbitnijih dijelova i spaja se na Aufgebicnu. Također, Vi ste najsporiji dio motora i bitno vam je samo da mirno tandrčete i da imate ulja koliko vam je potrebno. Vrlo ste pouzdani i radite 'ko sat', pa ste prava suprotnost Ferštucni koja bi često promijenila automobil. Sanjate o tome da ste dio nekog starog, ali jako vrijednog oldtajmera. Odlično se slažete sa Kataklingerom, Bombolajsnom i Aufgebicnom, a nikako vam ne odgovara Hagenpuc koji se stalno vrti ko pomahnitao i nikad ne znate na koju će stranu.

hagenpuc

HAGENPUC (21.05. - 20.06.)

Vrlo ste tajanstveni i 'mutni' pa nitko ne zna što vi u stvari radite u automobilu. Neki iskusni automehaničari kažu da ste Vi jedna stvar na cincilatoru i da služite za bremzovanje cimblcajmble kod blajbnice, mada ako to dobro ne bremzujete onda može riknuti i cincilator na katakligeru kao i gevenojzle na brezonu. Zato je potrebno da se malo smirite i nađete sklad u vašem radu. Odlično se slažete sa Cimblcajblom i Špictajznaerom, a izbjegavajte Aufgebicnu i Kataklinger koji vam mogu razmagnetizirati ležajeve.

KLEMBUKSNA (21. 6. - 22. 7.)klembuksna

Vrlo ste privrženi vašoj karoseriji i motoru i obožavate kada su prostrani i raskošni.
Najbolji ste kada je u pitanju pumpanje ulja u defufnu, ali morate paziti da redovno kontrolirate pritisak u štelprcni. Često sanjarite da ugrađujete klipove u druge motore, ali pazite na štelgerblu da vam ne izazove kratak spoj.
Odlično se slažete sa Kataklingerom i Špictajznerom, ali pazite na Cincilator da vas ne iskoristi u pajpovanju pilpicne.

getribaGETRIBA (23. 7.- 22. 8.)

Mislite da ste najvažniji dio motora i da se svi ostali dijelovi vrte oko vas. Mislite da je svijet bez vas kao i motor bez getribe i fuferice za pumpanje ulja od gefufne do geblajzne. Malo se spustite na zemlju i pomozite ostalima da ne bi zaribao motor. Volite otmjene karoserije kao i ekskluzivno društvo, pa vam najviše odgovaraju Ferštucna i Cincilator, a izbjegavate Gefufne i Klembuksne jer mislite da su gizdave i da slabo podnose udare špelvrcne za pajsiranje tandrčka. Obratite pažnju na dovod ulja da vam ne zariba osovina.

AUFGEBICNA (23. 8. - 22. 9.)aufgebicna

Vrlo ste pouzdani, a za sebe mislite da ste dio koji odgovara svakom motoru. Ali ako se spojite na pogrešan motor, tu se može nešto poremetiti a onda se mora stavljat činčojed, i to više komada jer sam za sebe ne bi mogao raditi, a pogotovo ako se to spoji u seriju, a pogotovo paralelno. Budite manje kritični, jer Kataklinger ne voli da mu klembirate po strujnom kolu iako se dobro slažete, kao i sa Gefufnom. Pazite se Biklonera jer vam može baciti osovinu u klipove.

ferstucnaFERŠTUCNA (23. 9. - 23. 10.)

Dosta ste važan dio koji se zajedno sa ajnšlag-diznom i rotacionom geblangom koristi za pumpanje ulja u defufnu. Vrlo ste sujetni i ne volite da neko diže glas na vas, mada ste dio na kolima koji se često kvari.
Znate biti vrlo skupi za održavanje jer tražite da imate pozlaćene berbucne na vašoj osovini. Najbolje se slažete sa Cimblcajblom i Hagenpucom, dok Gefufna zna da vam podigne temperaturu u peći za šmajzovanje.

spictajzner

ŠPICTAJZNER (24. 10. - 21. 11.)

Vi ste onaj koji se onako nemirno vrti sa gornje strane gefufne i često izbijete getribu sa lijeve cvokne. Volite avanturu sa ostalim dijelovima, a zbog namagnetizirane drundaljke privlačite ostale delove na sebe.
Pazite na ulje koje koristite, a posebno izbegavajte klipove iz male privrede jer lako pucaju. Odlično se slaćete sa tajanstvenim Kataklingerom i Klembuksnom, a izbjegavajte Hagenpuce koji vam mogu fertalizirati namotaje.

BIKLONER (22. 11. - 21. 12.)

Pravi sbiklonerte avanturista nemirnog duha i usko ste povezani sa ciklonerom za gemaniziranje gefufne što se stavlja na pufnu da ne šušnjaju vimbroni kod lijeve spelvrcne za restabulidiranje na cincilatoru. Znate biti neugodni, pa pazite da vam ulje ne prska po drugima. Volite i pomoći drugima da radite u istom taktu pri štelovanju motorne bombine. Odlično se slažete sa Cincilatorom i Getribom, a izbjegavajte Kataklinger koji vam može istopiti difuzor za svjetlosno prestrojavanje.

BAMBOLAJSNA (22.12. - 19.01.)bambolajsna

Vrlo ste ambiciozni i životna želja vam je da postanete glavni dio motora koji će se nalaziti na samom njegovom vrhu, odmah pored flešove štangle. Znate biti jako tvrdoglavi zbog čega vam može puštati gefufna zbog gumeniranog gumigebleinga. Budite manje kruti da vam ne pukne glavna osovina koja vas spaja sa drugim dijelovima. Dobro se slažete sa Gefufnom i Aufgebicnom, a slabije sa Ferštucnom i Cincilatorom koji vam mogu raštelovati ležište.

CIMBLCAJMBLA (20.01. - 18.02.)cimblcajmbla

Vrlo ste moderni i žudite stalno za motorima koji su smješteni u karoserije koje kao da su iz budućnosti došle. Volite pomagati ostalim dijelovima, ali volite i da radite sami i ne volite da vam neko mijenja takt za štelovanje vaših brezona. Pazite se da ne akumulirate pritisak u cjevčicama semeringa da vam se ne bi pregrijalo ulje. Vi ste najekstravagantniji dio motora, jer svojim izgledom ne ličite ni na koga. Odlično se slažete sa Ferštucnom i Hagenpucom, a budite oprezni sa Špictajznerom jer vam može pobjeći iz ležišta.

KATAKLINGER (19.02. - 20.03.)kataklinger

Rođeni u ovom znaku sanjaju o princu ili princezi u bijeloj karoseriji sa motorom obloženim sjajnim rosfrajem. Vrlo su osjetljivi i ne vole one koji im fermengerbliraju psihu. Dosta često mislima znaju odlutati u drugi motor, pa im se može desiti da im dosta zariba glembucna zbog raštelovanih permicni. Trebalo bi paziti na pritisak ulja kao i na dobar rad glavne osovine. Odlično se slažu sa Gefufnom i Klembuksnom, a trebaju izbjegavati Hagenpuce i Biklonere koji im mogu poremeti takt zbog nefrekvencijskog osciliranja.