PROPISI

VEDRI DUH

1. Suprug je u kući gospodar, a supruga mu mora u svemu pokorna biti. Klečeći mora svaki dan Bogu zahvaljivati, da nije ostala usidjelica.

2. Njegovo imanje neka joj je na srcu; na njegov mig ima ona poslušati i njegove želje sa čela mu čitati.

3. Prije vjenčanja ima ona svome budućem suprugu sve svoje pogreške priznati.

4. Dođe li suprug kasno u noći nakresan kući, ima ga supruga prikladno predusresti i umiljato ga primiti. U protivnom slučaju ovlašten je suprug red rukom uspostaviti.

5. Supruga ima jelo priugotavljati po ukusu njegovom.

6. Ona ne smije ništa razbiti u gospodarstvu.

7. Samo suprug ima služavke u službu primati, jer u rasuđivanju ženske sposobnosti ima muško više iskustva.

8. Odgoj djece pripada gospodarici. Ona se mora uvijek brinuti, da se mužu noćni mir ne prekida.

9. Kod pregledanja i čišćenja muževog odijela ne smije supruga biti ljubopitljiva. Nađe li ipak u džepu kakovo pisamce ili fotografiju koje ženske, onda neka se veseli, da je njezin suprug svakoj drugoj predpostavlja.

10. Ako suprug ostane u večer kod kuće, onda mu supruga ne smije ni za što prigovarati. Ona ima da zahvali svome hranitelju za sva dobročinstva, jer je kroz njegovu ljubav postala gospođa.

 
Share on Google+