NOSTALGIJA

VEDRI DUH

Jedna baka je na blagajni velikog samoposluživanja na redu za plaćanje. Iza nje u redu stoji jedna mlađa žena sa vrlo nestašnim sinom od 9 ili 10 godina. Deran stalno gura majčina kolica koja već 5-6 puta udaraju baku po nogama.

Baka se okrene malom i pristojno zatraži da je prestane udarati.

Pošto mulac nastavlja udarati, baka se okreće njegovoj majci i kaže : - Zar ne možete narediti vašem sinu da me ne udara?

A mlada gospođa odgovara: - Ne. Moja metoda odgoja mu dozvoljava slobodu da radi što želi, sve dok do njegove svijesti ne dođe da to što radi drugima - ne valja. Ta je metoda daleko efikasnija.

U redu iza dame s djetetom stoji jedan dečko od nekih 19-20 godina, koji to sve pažljivo sluša, a u ruci drži teglu sa džemom od crvenih ribizla. Kad je dama završila svoje objašnjenje metode odgoja, on otvori poklopac od tegle i mirno istrese džem mladoj dami na glavu.

Sva bijesna, dama se okrene mladiću, a on hladnokrvno odgovara: - Znate, gospođo, ja sam odgajan u slobodi na isti način kao vaš sin. I evo vidite rezultat...

Starica se veselo okrene blagajnici kazavši: - Molim vas, stavite ovu teglu džema na moj račun!

 
Share on Google+